...

Mr Digital Nomad

Blog / Latest News

Sakit Hati Bayar Interest Loan Tinggi? Nak Belajar Cara Kurangkan Interest Loan? Jom Belajar Teknik Terkini…

Cara Kurangkan Interest Loan

10 Teknik atau Cara Kurangkan Interest Loan Yang Mungkin Anda Belum Ketahui

Cara Kurangkan Interest Loan
Cara Kurangkan Interest Loan

Apakah Maksud Interest / Kadar Faedah / Bunga ?

Sebelum mempelajari cara kurangkan interest bank, kita perlu faham apakah yang dimaksudkan dengan kadar interest. Interest atau faedah atas pinjaman merujuk kepada jumlah tambahan wang yang peminjam perlu bayar selain daripada jumlah prinsipal yang dipinjam.

Ia pada dasarnya adalah kos untuk meminjam wang daripada pemberi pinjaman, seperti bank atau institusi kewangan. Faedah biasanya dinyatakan sebagai peratusan daripada jumlah prinsipal dan dikira dalam tempoh masa yang tertentu.

Apabila anda meminjam wang, anda bersetuju untuk membayar bukan sahaja jumlah asal yang dipinjam (prinsipal), tetapi juga faedah yang terkumpul ke atas prinsipal tersebut.

Kadar faedah ditentukan oleh faktor-faktor seperti dasar pemberi pinjaman, jenis pinjaman, kelayakan kredit peminjam, kadar pasaran semasa, dan tempoh pinjaman.

Kadar Faedah Hutang
Kadar Faedah Hutang

2 Jenis Kadar Faedah Hutang (Interest Loan)

Terdapat dua jenis utama faedah yang boleh dikenakan ke atas pinjaman:

Kadar Faedah Tetap (Fixed Interest)

Dengan faedah ringkas, faedah dikira hanya ke atas jumlah prinsipal asal. Ia kekal tetap sepanjang tempoh pinjaman, dan jumlah keseluruhan yang perlu dibayar ialah prinsipal ditambah dengan faedah yang dikira.

Faedah Boleh Ubah (Compounding Interest)

Kadar Faedah Boleh Ubah lebih umum. Ia melibatkan pengiraan faedah bukan hanya ke atas jumlah prinsipal asal, tetapi juga ke atas faedah yang terkumpul daripada tempoh-tempoh sebelumnya.

Ini bermakna seiring berjalannya masa, jumlah faedah meningkat, menjurus kepada jumlah pembayaran keseluruhan yang lebih tinggi.

Kadar faedah boleh menjadi tetap atau berubah-ubah. Kadar faedah tetap kekal konstan sepanjang tempoh pinjaman, manakala kadar faedah berubah-ubah boleh berubah secara berkala berdasarkan fluktuasi kadar faedah rujukan asas.

Adalah penting untuk mempertimbangkan dengan teliti kadar faedah dan terma pinjaman sebelum meminjam, kerana faedah memberi kesan yang signifikan terhadap jumlah keseluruhan yang perlu anda bayar.

Selain itu, memahami kaedah pengiraan faedah dan kerapian pembiayaan boleh membantu anda membuat keputusan kewangan yang berinformasi.

Berikut adalah beberapa cara yang boleh membantu anda mengurangkan kadar faedah pinjaman perumahan:

Teknik Kurangkan Kadar Interest
Teknik Kurangkan Kadar Interest

1. Membuat Pembayaran Tambahan Setiap Bulan

Membayar lebih daripada bayaran bulanan minimum boleh membantu anda melunaskan pinjaman lebih cepat dan mengurangkan jumlah faedah yang akan dibayar sepanjang tempoh pinjaman.

2. Refinance Pembiayaan

Pertimbangkan untuk merundingkan semula pembiayaan rumah anda dengan bank atau institusi kewangan lain yang menawarkan kadar faedah yang lebih rendah. Ini boleh membantu anda mendapatkan kadar faedah yang lebih baik dan mengurangkan kos pinjaman.

3. Pilih Tempoh Pinjaman yang Lebih Pendek

Memilih tempoh pinjaman yang lebih pendek, seperti 15 tahun berbanding 30 tahun, boleh mengurangkan jumlah faedah yang anda bayar secara keseluruhan.

4. Bayar Pendahuluan yang Lebih Besar

Membayar pendahuluan yang lebih besar apabila membeli rumah boleh mengurangkan jumlah pinjaman yang perlu anda bayar faedah.

Cara Kurangkan Interest Loan
Cara Kurangkan Interest Loan

5. Menyemak Semula Bil Pajakan Hartanah

Pastikan bahawa jumlah cukai hartanah anda dikenakan dengan betul oleh pihak berkuasa tempatan. Jika ia dianggarkan terlalu tinggi, anda boleh membuat rayuan untuk mengurangkan jumlah yang perlu dibayar.

6. Menjaga Rekod Kredit yang Baik

Mempunyai rekod kredit yang baik boleh membantu anda mendapatkan kadar faedah yang lebih rendah apabila memohon pembiayaan rumah.

7. Meneroka Program Subsidi Kerajaan

Beberapa kerajaan mungkin menawarkan program subsidi atau insentif bagi pembeli rumah pertama atau dalam kawasan tertentu. Menjelajahi peluang ini boleh membantu anda mengurangkan kos pembiayaan.

8. Menilai Semula Insurans Pembiayaan Perumahan

Jika anda perlu mempunyai insurans pembiayaan perumahan, pastikan bahawa anda mendapatkan penawaran terbaik. Berbandingkan pelbagai pilihan dan kos untuk memastikan anda mendapat perlindungan yang diperlukan tanpa membayar lebihan.

9. Mematuhi Jadual Pembayaran

Mematuhi jadual pembayaran yang ditetapkan oleh bank atau institusi kewangan adalah penting. Mengelakkan kelewatan pembayaran boleh membantu anda mengurangkan caj faedah tambahan.

10. Kaji Semula Perjanjian Pembiayaan

Pastikan anda memahami sepenuhnya terma dan syarat perjanjian pembiayaan anda. Ada kemungkinan terdapat pilihan atau caj yang boleh dielakkan jika anda memahami dengan betul perjanjian tersebut.

Cara Kurangkan Interest Loan
Cara Kurangkan Interest Loan

Kesimpulan

Ingatlah bahawa mengurangkan faedah pinjaman perumahan melibatkan kombinasi tindakan dan keputusan yang bijak.

Seringkali, beberapa tindakan kecil boleh memberikan kesan besar dalam jangka masa panjang.

Sebelum membuat keputusan, disyorkan untuk berunding dengan penasihat kewangan atau pakar pembiayaan untuk memahami kesan pilihan anda terhadap kewangan anda secara menyeluruh.


<< Home >>


Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.