...

Mr Digital Nomad

Blog / Latest News

Revolusi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) : Bagaimana Teknologi Ini Mengubah Cara Kita Hidup”

Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

Apakah Yang Dimaksudkan Teknologi A.I ?

Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

Asas Memahami Teknologi Artificial Intelligence A.I

Kecerdasan Buatan, atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Artificial Intelligence (AI), merujuk kepada kemampuan mesin untuk meniru atau menyerupai tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia.

Ini melibatkan pembangunan program atau sistem yang boleh belajar, menyesuaikan diri, dan menjalankan tugas-tugas yang kompleks seperti pengenalan suara, penalaran, perancangan, pengenalan corak, dan juga interaksi antara manusia dan mesin.

Dalam konteks yang lebih luas, AI melibatkan pembangunan algoritma dan model matematik yang membolehkan komputer menjalankan tugas yang biasanya memerlukan pemahaman manusia dan kemampuan berfikir.

AI boleh berbentuk sistem yang dikod dengan peraturan dan pengetahuan tertentu (AI konvensional), atau lebih canggih seperti pembelajaran mesin (machine learning) yang membolehkan komputer belajar daripada data dan meningkatkan prestasinya seiring berlalunya masa.

Contoh aplikasi Kecerdasan Buatan termasuk:

1. Pengenalan Wajah dan Suara

Sistem AI yang boleh mengenali wajah dan suara manusia, digunakan dalam pengenalan cap jari, pengenalan wajah pada peranti pintar, dan lain-lain.

2. Pengenalan Pertuturan dan Pemahaman Bahasa Semula Jadi

Sistem yang boleh memahami dan memproses bahasa manusia, seperti pembantu suara dan chatbot.

3. Pembangunan Sistem Kereta Tanpa Pemandu

Pembangunan kenderaan yang boleh memandu sendiri dengan menggunakan sensor dan pemprosesan data untuk berinteraksi dengan persekitaran sekeliling.

4. Pengenalan / Penganalisa Corak Atau Trend Data

Sistem yang boleh mengenali corak dalam data seperti corak pembelian pelanggan atau corak perubatan dalam imej hasil imbasan.

5. Pengenalan Objek dalam Gambar

Sistem yang boleh mengenali objek, orang, atau benda dalam imej dan video, digunakan dalam kamera keselamatan dan analisis imej perubatan.

Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)

Kesimpulan

Penting untuk diingat bahawa walaupun Artificial Intelligence AI ini mampu menjalankan tugas-tugas tertentu dengan cekap, ia tidak mempunyai pemahaman, emosi, atau kesedaran seperti manusia.

Teknologi AI adalah hasil daripada pembangunan teknologi dan kaedah matematik yang membolehkan komputer menjalankan tugas-tugas tertentu dengan banyak aspek yang serupa dengan cara manusia berfungsi.


<< Home >>


Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.