...

Mr Digital Nomad

Blog / Latest News

Pengenalan kepada Prompt Engineering: Mengoptimumkan Prestasi Sistem Teknologi AI

Prompt Engineering

Revolusi AI: Peranan Penting Kejuruteraan Prompt Dalam Kemajuan Teknologi Kecerdasan Buatan

Prompt Engineering
Prompt Engineering

Prompt Engineering @ Kejuruteraan Prompt

Prompt engineering bermaksud “kejuruteraan prompt” dalam Bahasa Malaysia.

Ini merujuk kepada proses merancang dan mengoptimumkan petunjuk atau soalan yang digunakan untuk berinteraksi dengan model kecerdasan buatan (AI), terutamanya model bahasa seperti GPT-3.5 dan sistem serupa.

Petunjuk ini berfungsi sebagai input kepada model-model ini, mengarahkan respon mereka dan menghasilkan hasil yang relevan dan menepati kehendak.

Kejuruteraan prompt yang berkesan adalah penting bagi mencapai hasil yang diinginkan daripada model-model AI, sama ada dalam penghasilan kandungan kreatif, menjawab soalan, memberikan cadangan, atau tugas-tugas lain.

Peranan Penting Prompt Engineering dalam Kemajuan Teknologi

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam kejuruteraan prompt:

1. Memahami Model

Sebelum merancang petunjuk, adalah penting untuk memahami model AI yang anda gunakan. Setiap model mempunyai kelebihan, kelemahan, dan perbezaan tersendiri.

Mengetahui bagaimana model tersebut mentafsir petunjuk dan menghasilkan respon membantu anda merancang petunjuk yang menghasilkan hasil yang tepat dan bernilai.

2. Bahasa Yang Jelas dan Terspesifik

Petunjuk haruslah jelas, ringkas, dan spesifik. Petunjuk yang kabur atau samar-samar mungkin menghasilkan respon yang tidak dijangka atau tidak relevan.

Petunjuk yang disusun dengan baik dan mempunyai arahan yang spesifik cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

3. Relevan dalam Konteks

Konteks adalah penting. Sediakan konteks yang mencukupi dalam petunjuk untuk membimbing pemahaman model. Termasuk maklumat yang relevan memastikan respon yang dihasilkan sejajar dengan topik atau tugas yang diinginkan.

4. Persona dan Suara

Bergantung kepada aplikasi, anda mungkin mahu respon AI mempunyai suara atau persona tertentu. Merancang petunjuk yang mengatur suara yang diingini membantu mencapai respon yang konsisten dan sesuai dengan jenama.

5. Variasi Petunjuk

Buat eksperimen dengan variasi petunjuk yang berbeza untuk melihat bagaimana model AI memberi respon. Penyelarasan ringan atau pengaturan semula perkataan boleh menghasilkan respon yang berbeza, yang boleh berguna untuk memilih respon yang paling sesuai.

6. Teknik Persampelan

Beberapa aplikasi memerlukan tahap kreativiti atau kepelbagaian respon yang berbeza. Anda boleh menyesuaikan teknik persampelan untuk mempengaruhi ketepatan dan keunikan kandungan yang dihasilkan.

7. Mengelak Kontroversi:

Pertimbangkan risiko bias atau kandungan kontroversi yang mungkin timbul daripada petunjuk yang anda cipta. Elakkan menggunakan petunjuk yang boleh menghasilkan kandungan yang merosakkan, berbahaya, atau berat sebelah.

8. Lingkaran Maklum Balas

Penyelarasan penting. Analisis respon AI dan penyelarasan secara berulang petunjuk anda berdasarkan hasil yang anda peroleh. Ini membantu menghaluskan petunjuk untuk mencapai hasil yang diinginkan.

9. Menyesuaikan Output

Anda boleh mengarahkan output AI dengan menyediakan arahan tambahan dalam petunjuk. Misalnya, meminta AI untuk menyenaraikan kelebihan dan kelemahan, merangkum kandungan, atau memberikan arahan langkah demi langkah.

10. Pertimbangan Etika

Semasa merancang petunjuk, pertimbangkan implikasi etika. Elakkan menghasilkan kandungan yang boleh menyebarkan maklumat palsu, melibatkan dalam tingkah laku yang merosakkan, atau melanggar privasi.

Contoh ChatGPT
Contoh ChatGPT

Contoh Kejuruteraan Prompt

Berikut adalah beberapa contoh kejuruteraan prompt yang menunjukkan bagaimana anda boleh merancang petunjuk untuk mendapatkan hasil yang diinginkan daripada model AI:

1. Contoh: Artikel Mengenai Kelebihan Teknologi Pintar dalam Kehidupan Harian

Petunjuk: “Tulis satu artikel yang merangkumi kelebihan teknologi pintar seperti IoT dan peranti pintar dalam memudahkan kehidupan seharian.”

2. Contoh: Penerangan Bagaimana Teknologi Blockchain Berfungsi

Petunjuk: “Terangkan secara ringkas apa itu teknologi blockchain dan bagaimana ia berfungsi dalam menyokong transaksi digital yang selamat.”

3. Contoh: Resipi Mudah Sup Ayam

Petunjuk: “Beri saya resipi mudah untuk menyediakan sup ayam yang sihat dan lazat dalam 200 patah perkataan.”

4. Contoh: Kelebihan dan Kelemahan Perdagangan Dalam Talian

Petunjuk: “Ringkaskan dalam dua perenggan, jelaskan kelebihan dan kelemahan perdagangan dalam talian bagi para peniaga kecil.”

5. Contoh: Kesan Perubahan Iklim Terhadap Ekosistem Marin

Petunjuk: “Tuliskan artikel pendek tentang kesan perubahan iklim terhadap ekosistem marin dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memulihkan keseimbangan.”

6. Contoh: Membandingkan Kelebihan dan Kelemahan Mobil Hibrid dan Elektrik

Petunjuk: “Buat senarai dengan sekurang-kurangnya lima kelebihan dan lima kelemahan dalam menggunakan kenderaan hibrid dan kenderaan elektrik.”

7. Contoh: Ringkaskan Pemahaman Anda Mengenai Sifat Cahaya

Petunjuk: “Ringkaskan dalam satu perenggan tentang sifat-sifat cahaya seperti pembiasan, penyerakan, dan pantulan.”

8. Contoh: Pengenalan kepada Kecerdasan Buatan dalam Bidang Pendidikan

Petunjuk: “Buat pengenalan pendek tentang bagaimana kecerdasan buatan sedang digunakan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.”

9. Contoh: Cadangkan Aktiviti Rekreasi untuk Keluarga pada Hujung Minggu

Petunjuk: “Beri saya tiga cadangan aktiviti rekreasi yang sesuai untuk keluarga menjalani hujung minggu bersama-sama.”

10. Contoh: Penjelasan Perbezaan Antara Jaringan 4G dan 5G

Petunjuk: “Terangkan secara ringkas perbezaan utama antara teknologi jaringan 4G dan 5G dalam hal kelajuan, latensi, dan penggunaan.”

Dalam setiap contoh di atas, petunjuk disusun untuk menghasilkan hasil tertentu, seperti artikel tentang topik tertentu, resipi makanan, ringkasan konsep sains, perbandingan, atau cadangan aktiviti. Melalui kejuruteraan prompt yang baik, anda boleh mengarahkan model AI untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan niat dan tujuan anda.

Prompt Engineering

Kesimpulan

Kejuruteraan prompt adalah kemahiran yang memerlukan kreativiti, pemahaman mendalam mengenai corak bahasa, dan pengetahuan tentang keupayaan model AI.

Ini melibatkan mencari keseimbangan antara memberikan panduan yang mencukupi kepada model sambil membenarkan respon yang kreatif dan relevan.

Seiring teknologi AI berkembang, kejuruteraan prompt akan terus memainkan peranan penting dalam membentuk interaksi antara manusia dan sistem AI.

P/S : Nak Tau Cara Senang Jana Income? Jom Saya Tunjuk 7 Idea Mudah Untuk Buat Duit Dengan Prompt Engineering

Klik bibawah….

>>> 7 Idea Mudah Untuk Buat Duit Dengan Prompt Engineering <<


<< Home >>


Share:

Facebook
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.